Betonrot kan gevaren opleveren

betonrot

Zodra je aan je woning betonrot constateert, is het zeer belangrijk dat je dan actie onderneemt. Betonrot vloeren kunnen zelfs grote gevaren opleveren. Je moet er niet aan denken dat een vloer instort of afbreekt, zoals dat bij een balkon al meerdere malen is voorgekomen. Betonrot ontstaat doordat de aanwezige bewapening, die in het beton aanwezig is, is gaan roesten. Het roesten is een expansieve reactie. Dat wil dus zeggen dat het materiaal gaat uitzetten waardoor het beton zal barsten. Doordat het staal uitzet, zal het omliggende beton worden weggedrukt waardoor er nog meer ruimte ontstaat voor vocht. Daardoor zal het staal nog sneller gaan roesten. De sterkte van het beton wordt daardoor nog meer negatief beïnvloedt. De veiligheid van de vloer zal dus afnemen.

Betonrot repareren

Wanneer je ziet dat er betonrot is ontstaan moet dat worden gerepareerd. Daar moet serieus werk van worden gemaakt. Er kunnen geen lapmiddelen worden gebruikt. Er zal eerst een deskundige de situatie moeten beoordelen om te kijken wat er gedaan moet worden om de veiligheid weer te kunnen waarborgen. Om de dragende constructie weer in orde te maken zouden dragers en balken kunnen worden aangebracht. Wanneer dit soort werkzaamheden bij een flat moeten worden uitgevoerd zal dat in de vele tienduizenden euro’s lopen. Toch zal het beton repareren uitgevoerd moeten worden om de veiligheid van de bewoners te kunnen waarborgen.

Het is vaak een groot karwei. Betonrot repareren kun je niet uit laten voeren door een schilder. Voor het betonrot repareren zal een gespecialiseerd bedrijf moeten worden ingeschakeld. Zodra je, als je in een flat woont, betonrot ontdekt, moet je dat direct doorgeven. In een flatgebouw moet je dat doorgeven bij de VvE (Vereniging van Eigenaren). In een huurhuis moet je dat doen bij de huurbaas want hij is hier voor verantwoordelijk. Schuif het doorgeven van het euvel niet op de lange baan want het gaat tenslotte om je eigen veiligheid.

Het maken van de vloeren

Vooral bij de huizen, die tussen 1950 en 1970 zijn gebouwd, is gebruik gemaakt gemaakt van minder goed beton. Er werd tijdens die periode vaak calciumchloride gebruikt voor het maken van de betonplaten. Deze toevoeging werd gedaan om de platen sneller te laten drogen. Zo’n manta vloer, zoals die wordt genoemd, werd veel gebruikt bij het bouwen van de huizen. Er werden in die periode veel huizen gebouwd en er waren dus veel betonnen platen nodig. Om het productieproces voor het maken van de betonplaten te versnellen werd calciumchloride toegevoegd. Zo kon men de productie van de betonplaten bijhouden die voor de huizen nodig waren. Achteraf is gebleken dat de productie van de manta vloer niet ten goede kwam aan de veiligheid. Daarom mogen dergelijke vloeren niet meer op die manier worden geproduceerd. Het is goed dat er een goede controle is die de veiligheid van de bewoners waarborgt.

Post Author: admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *