Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker

We zullen er allemaal aan moeten wennen, materialen die we gebruiken voor het bouwen van huizen worden schaarser. Als we met zijn allen niet duurzaam omgaan met materialen, komt het moment dat materialen op zijn snel dichterbij. Gelukkig is er door verschillende instanties al goed over nagedacht welke kant we op moeten om dit tegen te houden. Er is een alternatief, maar dan moeten we daar wel allemaal aan meewerken.

Bronnen worden schaarser

Verschillende fossiele energiebronnen worden steeds schaarser. Door de uitputting van deze fossiele energiebronnen moeten we beroep gaan doen op alternatieven. In de bouw is er de mogelijkheid om gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik maken van afvalwarmte. Men stimuleert het al jaren om eindeloze en vernieuwbare bronnen te gebuiken. Voorbeelden daarvan zijn hout en riet. Daarnaast kijkt men of er meer gebruik gemaakt kan worden van ruim vorradige steenachtige materialen zoals zand, klei, grind en aluminium.

Hergebruik van bronnen

Daarnaast speelt het woord hergebruik een grote rol in het duurzaam met materialen omgaan. Het makkelijkste voorbeeld is het hergebruike van bestaande bouw in plaats het van het te vervangen door nieuwbouw. Renoveren van bestaande bouw is uiteraard ook een goede optie. Maar als er wordt gekozen voor sloop van bestaande bouw, moet er vaker gekeken worden welke delen van deze bouw nog gebruikt of hergebruikt kunnen worden in andere projecten. Goed materiaal weggooien is immer zonde. Met name materialen die van grote invloed zijn op de milieubelasting moeten vaker hergebruikt worden. Vooral metalen vallen in deze categorie.

Door het delen van kennis valt er ook nog veel te winnen. Het voor moet iedere werknemer in de bouw standaard en gewoonte worden om duurzaamheid, hergebruik en recycling in gedachte te houden. Alleen op die manier kunnen we bereiken wat we écht willen bereiken, namelijk langer kunnen genieten van al het mooie dat deze aarde aan ons te bieden heeft.

Post Author: admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *