Hoe wordt de WOZ-waarde van een nieuwbouwwoning bepaald?

Als je een huis laat bouwen of zelf gaat bouwen, dan moet de WOZ-waarde door de gemeente bepaald worden. Het is belangrijk dat dit zeer nauwkeurig gedaan wordt, want uiteindelijk heeft de WOZ-waarde invloed op de onroerende zaakbelasting en ook de waterschapslasten. Vanuit de overheid is er nu een document met richtlijnen aan gemeenten verstrekt, en daarin legt de overheid uit hoe de WOZ-waarde van een nieuw te bouwen huis het beste bepaald wordt. Lees hieronder een beknopte samenvatting van de stappen die een gemeente moet doorlopen om de WOZ-waarde van jouw nieuwe huis te bepalen. Worden deze stap goed doorlopen dan kan de gemeente precies de WOZ waarde berekenen.

Grondwaarde bepalen

Om te beginnen moet de waarde van de grond bepaald worden. Er wordt gekeken wat de totale oppervlak is en wat de waarde per vierkante meter is. Er wordt hierbij gekeken naar de oppervlake van de hele kavel die door de kopers in aangekocht.

De bouwkosten van de woning bepalen

Er wordt een nauwkeurige berekening gemaakt van de kosten die gemaakt worden bij de bouw van het huis. Hierbij worden landelijke kengetallen gebruik om te bepalen wat de kosten zijn. In veel gevallen zal dit een inschatting zijn en kunnen de daadwerkelijke kosten in een aantal gevallen een paar procent afwijken van de werkelijkheid.

Het voorgangspercentage van de bouw

Er wordt per 1 januari van het betreffende jaar gekeken hoe ver de bouw is. Men kijkt dan naar de gestandaardiseerde voortgangspercentages, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende type woningen zoals een appartement of eengezinswoning.

appartement eengezinswoning
ruwe laagste vloer complex gereed 10%
ruwe begane grondvloer gereed 20%
ruwe vloer appartement gereed 25%
alle ruwe verdiepingsvloeren gereed 40%
dak (complex) waterdicht 60% 60%

Als een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, dan wordt op 1 januari van het volgende jaar bepaald wat de WOZ-waarde is. Dus wanneer een huis in de zomer van 2019 wordt opgeleverd, is de datum van waardebepaling 1 januari 2020. Er wordt namelijk uitgegaan van een datum waarop de woning helemaal klaar is.

Post Author: admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *