CV-ketel weg uit bestaande bouw

De wens van de Nederlandse overheid om het hele land steeds duurzamer om te laten gaan met energiebronnen is niet nieuw. Mede daarom komen er steed meer nul-op-de-meter woningen in Nederland. Daarmee is er in nieuwbouw bijna geen CV-ketel meer te vinden. Deze ketels moeten nu ook snel uit de bestaande bouw verdwijnen, volgens LG en Centercon. Zij organiseren een reeks bijeenkomsten voor installateurs, aannemers en adviseurs uit de bouwsector. Duurzaamheid is al langere tijd een onderwerp op vele agenda’s, maar nu de Tweede Kamer zich er ook mee is gaan bemoeien, lijkt de hele discussie wel eens in een stroomversnelling te kunnen komen.

Woningen gasvrij maken

De grote motor achter deze opinie is het klimaatakkoord dat ons land gesloten heeft. Volgens LG maanager Maurice Rebel heeft Nederland op dit moment ongeveer 400.000 gasketels in Nederland, en staan daar maar 25.000 lucht/water warmtepompen tegenover. Volgens het klimaatakkoord moeten we met zijn allen 100.000 woningen onder handen nemen om ze helemaal gasvrij te maken. Dat wordt nog een flinke klus.

Om de CV-ketel ook uit bestaande woningen weg te halen, moet er een plan gemaakt worden voor de langere termijn. Er moeten warmtepompen beschikbaar komen op de Nederlandse markt, die voor veel huishoudens als vervanging van de CV-ketel moeten komen. Echter zijn er meerdere mogelijkheden om een huis gasvrij te maken, maar uit onderzoek van Ecorys blijkt dat het gasvrij maken van een rijtjeshuis ongeveer € 18.000 kost. Daar staat tegenover dat het verbruik en daarmee ook de kosten die een huis maakt vele malen lager kunnen zijn.

Geschoolde technici

Om dit allemaal in orde te kunnen maken moet er ook voldoende, geschoolde installateurs zijn. Zij kunnen er mede voor kunnen zorgen dat de doelstellingen van de overheid behaald worden. Geschoolde technici moeten zo snel mogelijk aan de slag volgens de overheid. UNETO-VNI is bereid om te helpen bij het zo snel mogeljk omscholen van de 30.000 cv-installateurs die we in Nederland hebben.

Post Author: admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *